Velkommen til Ski Stasjonsby

Bane NOR Eiendom planlegger å utvikle området rundt den nye Ski stasjon. Stasjonen er en del av Follobaneprosjektet og skal etter planen stå ferdig i 2022.

Vedtatt sentrumsplan tilrettelegger for byutvikling ved Ski stasjon og danner grunnlag for vårt videre arbeid med å utvikle eiendommene på begge sidene av jernbanesporene. Arbeidet med detaljregulering startet opp i 2020.

Vårt mål er å skape et attraktivt område rundt stasjonen med folkeliv i gater og på plasser. Vi ønsker blant annet å bygge et hotell, flere boliger og et antall kontorarbeidsplasser. Byutviklingen kan starte når den nye stasjonen står ferdig.

Prosjektfaser

Vi er nå i fase 3. For mer informasjon om hva som skjer i hver fase, se Prosjektstatus lengre ned.

1
2
3
4

Bakgrunn

Arkitektkonkurranse

Regulering og medvirkning

Bygging

Prosjektfaser

Vi er nå i fase 3. For mer informasjon om hva som skjer i hver fase, se Prosjektstatus lengre ned.

1
2
3
4

Bakgrunn

Arkitektkonkurranse

Regulering og medvirkning

Bygging

Prosjektstatus

Prosjektet går gjennom flere faser, fra planlegging til ferdigstilt prosjekt. Prosessen går over flere år. Under kan du se fasene i prosjektet, og informasjon om saker og viktige dokumenter frem til nå.

  • 1 Bakgrunn

  • 2 Arkitektkonkurranse

  • 3 Regulering og medvirkning

    Arbeidet med reguleringsplanen starter i løpet av 2021 og vil pågå frem til planen er godkjent hos Nordre Follo kommune, anslagsvis mot slutten av 2023.

    Les om medvirkningsprosessen lengre ned.

  • 4 Bygging

Medvirkning

Vi ønsker å involvere deg som har lokalkunnskap

Formålet med å ha en medvirkningsprosess er å informere alle berørte om planene, gi folk mulighet til å komme med innspill og skaffe oss forståelse om lokale forhold. Vi har planer om flere ulike medvirkningsaktiviteter for å få med de som har lokalkunnskap i planprosessen.

Først ut var en digital undersøkelse som ble sendt ut bredt for å gi en innledende innsikt om lokale forhold. Du kan lese oppsamlingen av undersøkelsen ved å klikke her

3. mai 2022 ble BYLAB gjennomført, og klikk her for å lese resultatene fra medvirkningsarrangementet. 

Medvirkningsprosessen

Under ser du en oversikt over hvilke medvirkningsaktiviteter som er blitt gjennomført.