Velkommen til Ski Stasjonsby

Bane NOR Eiendom planlegger å utvikle området rundt den nye Ski stasjon. Stasjonen er en del av Follobaneprosjektet og skal etter planen stå ferdig i 2022.

Vedtatt sentrumsplan tilrettelegger for byutvikling ved Ski stasjon og danner grunnlag for vårt videre arbeid med å utvikle eiendommene på begge sidene av jernbanesporene. Arbeidet med detaljregulering startet opp i 2020.

Vårt mål er å skape et attraktivt område rundt stasjonen med folkeliv i gater og på plasser. Vi ønsker blant annet å bygge et hotell, flere boliger og et antall kontorarbeidsplasser. Byutviklingen kan starte når den nye stasjonen står ferdig.

Prosjektfaser

Vi er nå i fase 2. For mer informasjon om hva som skjer i hver fase, se Prosjektstatus lengre ned.

1
2
3
4

Bakgrunn

Arkitektkonkurranse

Regulering og medvirkning

Bygging

Prosjektfaser

Vi er nå i fase 2. For mer informasjon om hva som skjer i hver fase, se Prosjektstatus lengre ned.

1
2
3
4

Bakgrunn

Arkitektkonkurranse

Regulering og medvirkning

Bygging

Prosjektstatus

Prosjektet går gjennom flere faser, fra planlegging til ferdigstilt prosjekt. Prosessen går over flere år. Under kan du se fasene i prosjektet, og informasjon om saker og viktige dokumenter frem til nå.

 • 1 Bakgrunn

 • 2 Arkitektkonkurranse

  I 2020 inviterte Bane NOR Eiendom tre team med arkitekter og landskapsarkitekter til å komme med forslag til utvikling av våre arealer ved Ski stasjon.

  Vi ønsker å få frem løsninger som kan bidra positivt til utvikling av Ski sentrum. og som kan danne grunnlag for reguleringsplanen for området. Bane NOR Eiendom vil gi vår anbefaling om hvilke forslag som bør legge stil grunn for dette arbeidet.

  Vi kåret vinner av arkitektkonkurransen i desember 2020
  - Vi har mottatt tre ulike forslag og har valgt å gå videre med AART Arcitect/SLA landskapsarkitekter sitt forslag på østsiden av stasjonen, mens for vestsiden har vi valgt å gå videre med LPO arkitekter/Grindaker landskapsarkitekter sitt forslag, sier Rune Breivik, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom.

  De to vinnerforslagene vil legges til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen. I forbindelse med reguleringsplanprosessen vil det være mulig for naboer og andre berørte å komme med innspill til forslaget. 

  Reguleringsplanen skal godkjennes av Nordre Follo kommune før vi kan starte med utbyggingen av området.

  Her er forslagene fra teamene i konkurransen:

  "Stasjonsbyen" fra AART og SLA

  "Vi setter Ski spor"  fra Grape Architechts og Studio Oslo Landskapsarkitekter

  "Always look on the bright side of Ski" fra LPO og Grindaker Landskapsarkitekter

   

   

   

 • 3 Regulering og medvirkning

 • 4 Bygging

Medvirkning

Vi ønsker å involvere deg som har lokalkunnskap

Formålet med å ha en medvirkningsprosess er å informere alle berørte om planene, skaffe oss forståelse om lokale forhold og gi folk mulighet til å komme med innspill. Vi har planer om flere ulike medvirkningsaktiviteter for å ta med de som har lokalkunnskap i planprosessen. Først ut nå er en digital undersøkelse som sendes ut bredt og skal gi en innledende innsikt om lokale forhold.

Klikk her for å delta i den digitale undersøkelsen.