Se hva som skjer rundt Ski stasjon

Her kan du lese om arbeider som pågår rundt stasjonen.

Anleggsarbeid i Ski sentrum uke 46-49

Det er for tiden stor aktivitet rundt Ski stasjon. Bane NOR og entreprenør OHL har bl.a. revet det gamle stasjonsbygget på Ski stasjon ned til 1. etg.

Klikk her for å lese mer om hva som skal skje i Ski sentrum i perioden uke 46-49

Rivingen av det gamle stasjonsbygget

Bygget rives ned med en spesiell maskin som «klipper» ned etasje for etasje ovenfra. Går alt etter planen er bygningen jevnet med jorden innen utgangen av uke 47. Det blir noe støy i nærheten av arbeidet fra mandag til lørdag mellom kl. 7-20.

Når bygget er jevnet med jorden fortsetter arbeidet med å bygge den andre halvdelen av nye Ski stasjon. Les mer her.

Samferdselsministeren åpnet nye Ski stasjon

Vestre del av nye Ski stasjon er offisielt åpnet 14. september 2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide. Sammen med ordfører Hanne Opdan, konsernsjef Gorm Frimannslund og prosjektdirektør Per David Borenstein markerte Hareide den første ferdige delen av Follobanen.

- Godt fungerende togstasjoner er viktig for å gjøre togtilbudet mer attraktivt, og Ski stasjon blir et topp moderne kollektivknutepunkt, sa Hareide under. Les mer her.

Relatert innhold