Resultatene fra medvirkningen 3. mai er klar

Vedlagt er resultatene fra medvirkningen fra Bylab og med barn og unge.

 Klikk her for å lese rapporten fra Bylab, og klikk her for rapporten fra medvirkning barn og unge. Klikk her for å se bildet som viser en kort oppsummering av begge rapportene.

Formålet med å ha en medvirkningsprosess er å informere alle berørte om planene, gi folk mulighet til å komme med innspill og skaffe oss forståelse om lokale forhold. Vi vil bruke dette materialet, sammen med de andre innspillene vi har fått i høringsperioden, som grunnlag for det videre arbeidet med planene for Ski stasjonsby.

Først ut var en digital undersøkelse som ble sendt ut bredt for å gi en innledende innsikt om lokale forhold. Du kan lese oppsamlingen av undersøkelsen ved å klikke her