Planen for Ski Stasjonsby

Ved Ski stasjon har vi rundt 30 mål på begge sider av jernbanesporet som skal byutvikles og gjøre knutepunktet til et flott sted å bo og jobbe, og selvsagt reise til og fra.

Sentrumsplanen for Ski ble vedtatt i 2016 og åpner for utstrakt byutvikling i området rundt Ski stasjon. Områdereguleringen tilsier blokkbebyggelse fra fem til 12 etasjer og et utviklingspotensial på 140.000 kvadratmeter .

- Vi eier utviklingstomter på begge sider av jernbanesporene ved stasjonen og ønsker nå å komme i gang med å planlegge hvordan disse arealene skal utvikles, forteller prosjektsjef Rune Breivik i Bane NOR Eiendom. 

Vurderer muligheten for hotell

Bane NOR Eiendom ser for seg å utvikle boliger, kontorer og andre næringsarealer, og undersøker muligheten for å bygge hotell.

- Vårt mål er at flere skal reise kollektivt, sykle eller gå i hverdagen, og det legger vi til rette for når vi utvikler arbeidsplasser og boliger rett ved Follos største knutepunktet, sier Breivik.

Vi har kjøpt nærmere tre mål av Birkelunden Investeringsselskap som eier Skeidar-bygget, og utviklingsarealet vest for jernbanesporene strekker seg dermed fra Skeidar i nord til politihuset i sør. Rett ved stasjonen vil det nye «Reisetorg vest» dele arealet i to. Øst for sporene er det arealet mellom Ski storsenter og sporene som planlegges utviklet.

Breivik bor selv i Ski og gleder seg til å være med på å utvikle knutepunktet når Follobanen står klar.

Parkeringstilbudet ved stasjonen skal videreføres

En del av arealet som Bane NOR Eiendom planlegger å utvikle, benyttes i dag til parkeringsområde for togreisende. For at parkeringstilbudet til de reisende skal kunne opprettholdes, har Bane NOR Eiendom gitt arkitekt-teamene i oppgave å vurdere en ny parkeringsløsning.

- Gjennom arkitektkonkurransen vil vi få inn tre ulike løsningsforslag, forteller Breivik og legger til at naboer og andre vil få muligheten til å komme med innspill senere i planprosessen.

Les mer om arkitektkonkurransen her.