Ny mobilitet på Ski

Myndighetene ønsker at trafikkveksten skal skje uten at bilbruken økes. Det fordrer gode kollektive løsninger og tilrettelegging for sykkel og gange. Ved Ski stasjon ønsker vi å legge til rette for fremtidsrettede mobilitetsløsninger.

Når den nye Ski stasjon etter planen skal stå ferdig i 2022, ønsker vi å legge til rette for fremtidsrettede mobilitetsløsninger. Bane NOR Eiendom samarbeider med blant annet Entur, Ruter og Nordre Follo kommune om løsninger.

– Samarbeidet er viktig. Det handler om å gjøre hele reisen så sømløs som mulig for de reisende. Da må vi ha et helhetlig og integrert blikk på reisekjeden, sier prosjektsjef Niall Ó Muiré i Bane NOR Eiendom.

– Vi ser på hele strukturen, alt fra å få integrert ulike tjenester på én digital plattform, til konkrete delingsløsninger for både bil og sykkel. Alt for å gjøre det mer attraktivt å la bilen stå, forklarer Ó Muiré.

Hans kollega, prosjektsjef Rune Breivik, som har ansvar for utviklingen av knutepunktet Ski stasjon, peker på en utfordring som Bane NOR Eiendom står overfor:

– Vi jobber langs to akser. På den ene siden skal vi planlegge knutepunktet Ski, der politikerne har stilt krav til en ganske stor pendlerparkering. På den annen side skal vi fremme mobilitetsløsninger som på sikt reduserer behovet for parkering. Denne dynamikken gjør det spennende og utfordrende å utvikle knutepunkt.

Relatert innhold