Kan vi reise mer miljøvennlig?

Vi tester ut ulike mobilitetsløsninger sammen med Ruter, Entur og Nordre Follo kommune.

- Bane NOR Eiendom ønsker å være med på å tilrettelegge for et mobilitetspunkt på våre arealer ved Ski stasjon. Derfor har vi inngått et samarbeid med Ruter, Entur og kommunen og laget et pilotprosjekt som skal utforske og teste ut mulighetene. Fremover tror vi at nye mobilitetsløsninger vil bidra til å redusere behovet for innfartsparkering ved stasjonene våre, sier prosjektsjef Rune Breivik.

Etter planen skal det etter hvert tilbys delebiler, elektriske sparkesykler, elektriske sykler og lastesykler.

Les mer om planene i denne saken ble lagt på Nordre Follo kommune sin hjemmeside 19. mars 2021:

Ønsker mer miljøvennlige reiser i Ski