Informasjonsmateriale fra Bylab 3. mai

Vi takker for godt oppmøte og viktige innspill på Bylab den 3. mai. Når vi har oppsummert innspillene vil vi publisere resultatene.

Klikk her for å se plansje Ski stasjonsområde øst

Klikk her for å se plansje Ski stasjonsområde vest

Klikk her for å se plansje Nordbyveien 2-6

Klikk her for situasjonsplan fra bakkenivå