Follobanen

Når Follobanen er ferdig kan flere tog kjøre og reisetiden blir opp mot halvert reisetid mellom Oslo og Ski. Det blir også økt kapasitet for godstog. 

I tillegg til den 20 km lange tunnelen, omfatter Follobaneprosjektet viktige forbedringer ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen og et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski. 

Store deler av Follobaneprosjektet er ferdig bygd, men viktig arbeid gjenstår. Prosjektet er Norges hittil største samferdselsprosjekt. Les mer her.