Arkitektkonkurransen

Her presenteres de tre teamene som deltar i konkurransen om utviklingen av Ski Stasjonsby:

I 2020 inviterte vi tre team med arkitekter og landskapsarkitekter til å komme med forslag til utvikling av våre arealer ved Ski stasjon.

Vi ønsker å få frem løsninger som kan bidra positivt til utvikling av Ski sentrum, og som kan danne grunnlag for reguleringsplanen for området.  

Bane NOR Eiendom vil gi vår anbefaling om hvilke forslag som bør legges til grunn for dette arbeidet.

Vi planlegger å kåre vinner av arkitektkonkurransen i desember 2020. Vinnerforslaget/vinnerforslagene vil legges til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen. 

I forbindelse med reguleringsplanprosessen vil det være mulig for naboer og andre berørte å komme med innspill til forslaget. 

Reguleringsplanen skal godkjennes av Nordre Follo kommune før vi kan starte med utbyggingen av området.

 

Her er forslagene fra teamene i konkurransen:

"Stasjonsbyen" fra AART og SLA

"Vi setter Ski spor"  fra Grape Architechts og Studio Oslo Landskapsarkitekter

"Always look on the bright side of Ski" fra LPO og Grindaker Landskapsarkitekter

 

Se illustrasjonene fra forslagene her