AART/SLA og LPO/Grindaker er vinnere av arkitektkonkurransen

Vi går videre med AART/SLA sitt forslag på østsiden av stasjonen, og LPO/Grindaker sitt forslag for vestsiden.

- Vi mottok tre ulike forslag i arkitektkonkurransen og ønsker å legge vinnerforslagene fra disse to teamene til grunn for vår detaljregulering av området. Denne prosessen, som vi antar vil pågå i omtrent to år, setter vi i gang med nå, sier prosjektsjef Rune Breivik i Bane NOR Eiendom.

De to forslagene
På vestsiden ser LPO arkitekter/Grindaker landskapsarkitekter for seg for en løsning med blanding av næring og bolig. Deler av innfartsparkeringen foreslås etablert som et p-hus under et nytt boligkvartal, rett sør for Skeidar. Rett nord for reisetorg vest foreslås et nytt kontorbygg med mulighet for kafe, kiosk osv. i 1. etasjen, tett på nedgangen til stasjonen.

Breivik mener det er positivt med en kombinasjon av boliger og kontorer på vestsiden av stasjonen.
- Denne kombinasjonen vil gi en mer variert bebyggelse enn hvis det kun hadde blitt bygget kontorer rundt stasjonen. Og det er positivt at det blir flere mennesker i området både før og etter arbeidstid, sier han.


Illustrasjon: Vestsiden nord for reisetorg vest, LPO/Grindaker.

På østsiden foreslår AART Arcitect/SLA landskapsarkitekter en bebyggelse som kan være en kombinasjon av hotell og kontor. De foreslår å frigi mer areal til torg i nordre del av utbyggingsområdet enn det områdereguleringen for Ski sentrum legger opp til, og heller gå opp i høyde på deler av bebyggelsen. Breivik mener at løsningen som her er foreslått vil markere Ski stasjon på en god måte.

- Dette bygget vil etter vår vurdering bidra til å signalisere Ski sin sentrale betydning i Folloregionen, sier Breivik.


Illustrasjon: Fra Jernbanesvingen, AART/SLA

Spennende oppgave
- Dette er en svært viktig og interessant konkurranse. Å foredle og utvikle bykjernene ved knutepunktene er en av vår tids viktigste oppgaver, og vi er svært glade og stolte over å være vinnerteamet på vestsiden av Ski stasjon, sier arkitekt Lars Haukeland (partner i LPO arkitekter). - Vi har tidligere bidratt med utforming av Ski stasjon, og vi arkitektene i LPO gleder oss nå til å være med på å skape en helhetlig og vakker bydel omkring stasjonen med boliger, næring og byliv.

AART architects, er svært glade for å få være med på den videre utviklingen av Ski Stasjonsområde.    
-Vi ser at Ski sentrum har et veldig godt utgangspunkt for å gi plass til et positivt tilskudd av arbeidsplasser på knutepunktet, samtidig som de eksisterende kvalitetene i Ski beholdes og forsterkes, sier administrerende direktør i AART architects Norge, Anders Strange.

Sammen med våre samarbeidspartnere i landskapsarkitektfirmaet SLA, gleder vi oss til å gå i dialog med Nordre Follo kommune og få innspill fra innbyggerne i Ski. Vi har stor tro på at Bane NOR Eiendom sin satsing i Ski, vil gi attraktive bygg som gir tilbake til sine omgivelser. -Utviklingen som vi får være med på i samspill med team LPO/Grindaker, vil gi til tilskudd i form av både lokale arbeidsplasser, byliv, nye møteplasser og boliger i en av de mest stasjonsnære delene av Ski sentrum, sier Strange i AART.

Prosessen videre
- I løpet av prosessen med detaljreguleringen, som starter snart, vil det bli anledning for naboer og andre berørte å komme med innspill til forslaget. Det er Nordre Follo kommune som må vedta planene før vi kan starte med utbyggingen, avslutter Rune Breivik.